Yayın İlkelerimiz

Türk dilini doğru kullanmak.

İnsan onuruna, temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak.

İçeriklerimizde, kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemek.

İfade özgürlüğü ve haber alma hakkı çerçevesinde, olay ve olguları doğru, tarafsız ve eksiksiz yayınlamak.

Vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı içerikleri yayınlamamak.

Yayıncılığı haksız amaç ve çıkarlar doğrultusunda kullanmamak.

Çoksesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem vermek.

Yayınlarımızda ırk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına, aşağılama ve önyargılara yer vermemek.

Kişi ve kurumların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olmak.

Toplumda korku ve infial yaratabilecek olaylar karşısında ve kriz zamanlarında sağduyulu davranmak.

Gerçek kişileri ve/veya tüzel kişileri eleştiri adı altında aşağılayan, küçük düşüren, iftira niteliğinde ifadelere yer vermemek.

Şiddeti teşvik etmemeye ve meşrulaştırmamaya özen göstermek, şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici içerik yapmaktan kaçınmak.

Özel hayata ve mahremiyete saygılı olmak.

Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı göstermek.

Çağdaş değerler, insan hakları ve evrensel hukuk ilkelerine saygılı ve bu değerlerden yana taraf olmak.

Paylaş: