POLİTİKA 

DÜNYAYI YÖNETENLER

Kitleleri yönetenlerin kimler olduğu, siyaset biliminin merkezi konularından birisidir. Bir ülkede kararları kimlerin aldığı, kararların nasıl alındığı, karar alma süreçlerinin nasıl işlediği gibi konular, siyaset kavramının ilgi alanlarına girer. Bu yazımda, en küçük birimden dünyanın bütününe kadar kararların alınması ve uygulanmasında etkili olan unsurlardan ya da örgütlerden söz edeceğim.

Bir toplumda en küçük birim ailedir. Ailede kararların alınması ve uygulanmasında ebeveynlerin rolü tartışılamaz. Ailede sadece tek ebeveyn değil, kadın ve erkeğin ya da anne ve babanın arasında paylaşılmış görevler ve sorumluluklar olduğu için karar alma ve uygulama sürecinde bir tür paylaşım olduğu görülür. Ülkeler ya da topluluklar açısından düşünüldüğünde, bu durumun “güçler ayrılığı” olarak isimlendirildiği görülür. Sadece erkeğin ya da sadece kadının karar alıp uyguladığı aile yapılarında sağlıklı bir yönetim olduğu söylenemez. Bu durumun topluluklar ve ülkeler açısından da doğru olduğunu görmekteyiz.

Bugün dünyada değişik ülkelerde farklı siyasal rejimler mevcuttur. Siyaset biliminde siyasal sistemler; demokrasiler, otoriter sistemler ve totaliter sistemler biçiminde sınıflandırılır. Bu sınıflandırma, totaliter sistemlerin çoğunun ortadan kalkması nedeniyle yetersiz kaldığı ve karma sistemler ortaya çıktığı için farklı sınıflandırmalar da yapılmaya başlamıştır. Bunlardan birisi, The Economist dergisi araştırma bölümünce yapılmıştır. 2006’dan bugüne demokrasilerin gelişim seyrini inceleyen araştırmacılar, ilginç sonuçlara ulaşmıştır. The Economist’in araştırma bölümünce 2019 yılında yapılan bir sınıflandırma, 2006 yılından bu yana demokratik sistemlerin zayıfladığını ortaya koymuştur.

Birçok ülkeyi yöneten güçlerin, “göstermelik olarak” parlamentolar ya da seçilmiş liderler olduğu biliniyor. Bugün dünyada devletlerin yönetimini belirleyen ve egemenliklerini sınırlayan bölgesel ve uluslararası örgütler bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, bunun örneklerinden ikisidir. Bunların yanında ekonomik olarak Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD dolarını basan FED, güvenlik açısından NATO, uluslararası ticaret açısından Dünya Ticaret Örgütü, sağlık açısından Dünya Sağlık Örgütü gibi ülkelerin politika ve kararlarına yön veren uluslararası örgütler vardır. Ülkelerin enerji politikalarından tarım ve hayvancılık politikalarına, dış politikalarından silahlanma faaliyetlerine kadar etkili olan “dış” unsurlar bulunmakta olup bunların etkisi her geçen gün artmaktadır.

Peki, dünyayı yöneten gizli bir güç ya da örgüt var mıdır?

Bu konuda çok sayıda komplo teorisi ve akla yatkın iddia bulunmaktadır. Bunlardan ikisinin YouTube linkini, aşağıda paylaşıyorum.

Yaşadığımız pandemi sürecinde de gördüğümüz gibi, gelecekte dünyayı sadece ülkeler ve ülke liderleri yönetemeyecek. Daha da ileri gidersek, “Tek Dünya Devleti” üzerine tartışmalar daha da hızlanacak. Bu konudaki yaklaşımlara yönelik iki YouTube adresini aşağıda paylaşıyorum. Merak edenler izleyebilir.

Dünyayı Yöneten Güç: İlluminati (https://youtu.be/zPozwvJO-5U)

Dünyayı Kimler, Nasıl Yönetiyor? (https://youtu.be/C6CUIynYuI0)

Bu yazıya yorum yapamıyorsanızlütfen Facebook hesabınıza giriş yapınız
Paylaş:

Benzer yazılar