POLİTİKA 

ATATÜRK VE ‘MU’ KITASI

Mustafa Kemal Atatürk, gerek askeri ve yönetimsel anlamdaki çağdaş ve ilerici fikirleriyle, gerekse de cumhuriyet kurulduktan sonra gerçekleştirilmesi için çaba sarf ettiği devrimci atılımlar ile yalnızca Türkiye’nin kurucusu olmak vasfını değil, aynı zamanda mazlum milletlerin kurtuluş mücadelesine de örnek olmuş büyük bir dünya lideridir. Dün ve bugün Atatürk düşmanlığı yapan grup ve kişilerin gerici, işbirlikçi, cumhuriyet düşmanı olmaları ise rastlantı değildir.

Atatürk’ün rasyonalizme bağlılığı, bilime ve bağımsızlığa verdiği önem, gerici ve işbirlikçi grupları hep rahatsız etmiştir. Yüzünü çağdaş uygarlığa dönüp ülkesini bağımsız bir laik cumhuriyet olarak güçlendirmeye çalışması, emperyalist ve gerici güçlerin cumhuriyetin yıkılması için ittifak yapmasının temel nedenidir. Bu çerçevede, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği devrimlere karşı önemli direnişler ve gerici ayaklanmalar yaşanmıştır. İşte, bu noktada Atatürk’ün Türklerin tarihini mutlakiyetçi, ümmetçi ve Arap sevicilerden farklı olarak akılcı temelde araştırmaya başlaması da rastlantı değildir.

Türk tarihini araştırma çabalarında Atatürk, geniş kesimlerin birlikte çalıştığı komisyonlar kurmuş, konuyla ilgili uzmanlarla samimi ilişkiler geliştirmiştir. Bunlardan birisi de Tahsin Mayatepek’tir. Mayatepek ile görüşmelerinde James Churchward ismini ve kitaplarını öğrenmiş, zaman geçirmeksizin James Churchward’ı Türkiye’ye davet ederek konuyu derinlemesine inceleme kararı almıştır. Bu görüşme sonrasında Churchward’ın kitaplarına konu olan Naakal tabletleri ilgisini çekmiş, yazarla da mutabık kalarak Churchward’n kitaplarını çevirmek için 60 kişilik tercüme ekibi kurdurmuştur. Tercümeler boyunca heyecanla süreci takip etmiştir. Ayrıca Tahsin Mayatepek’i Meksika’ya büyükelçi atayarak Türk tarihinde ‘Mu’ kıtasının rolü, Maya uygarlığından kalma binlerce yıllık tabletleri ve Maya dili konusunda araştırmalar yapmasını sağlamıştır.

Meksika Büyükelçisi Mayatepek, bu doğrultudaki çalışmalarını Atatürk ve Türk Tarih Kurumu ile paylaşmış, özellikle Atatürk için 3 kitaplık bir rapor hazırlamıştır. Bu raporların ikisi Anıtkabir Müzesi’nde bulunup üçüncüsü kayıptır.

Atatürk’ün miraslarını dahi muhafaza edemeyen sonraki yöneticilerin bu konudaki sorumluluklarının altını çizmekte yarar vardır.

Türkiye’yi mutlakıyet batağından ve yok olmaktan kurtaran devrimcilerin lideri olan Mustafa Kemal Atatürk, ‘Mu’ kıtasına neden ilgi göstermiştir? Bu sorunun yanıtı önemlidir. Bu önemli soruya yanıt bulmak için çok sayıda yayına ulaşmak mümkündür.

Ankara Kulübü Derneği, yayın hayatına henüz başlayan yeni bir Youtube TV kanalı ile ciddi bir işe girmiştir. TV kanalının ismi, ‘Kızılcagün TV’ olarak belirlenmiş olup bu ismin de tarihi bir arka planı vardır.

Kızılcagün TV, bana, Atatürk ve ‘Mu’ kıtasına olan ilgisi konusunda bir program yapmak için teklifte bulunduğunda, program yapımcısı dostum Taner Topçu’ya düşünmeksizin olumlu yanıt verdim. Taner Topçu’nun yapımcısı olduğu Kızılcagün TV’de yayınlanan ‘Gizlenenin Peşinde’ programında ilk konu, ‘Atatürk ve Mu Kıtası’ oldu. Bu yayını seyretmek isteyenlere linkini aşağıda yazıyorum.

İlginizi çekerse izlemenizi öneririm: https://youtu.be/3loyarxY6k8

Bu yazıya yorum yapamıyorsanızlütfen Facebook hesabınıza giriş yapınız
Paylaş:

Benzer yazılar